شبه جزیره گرینویچ

راه حل چند آپارتمانی

لندن ، بریتانیا

آپارتمانها

شبه جزیره گرینویچ به سرعت در حال تبدیل شدن به مدرن ترین منظره پایتخت است. با وجود 15000 خانه جدید ، 13000 شغل جدید و 48 جریب فضای عمومی باز در طی سالهای آینده. در اینجا جامعه ای از هزاران پیشگام در خانه های جدید رودخانه ای زندگی می کنند ، در یک منطقه طراحی پیشرفته کار می کنند و از پارک خطی جدید Tide – که همه در رودخانه تیمز پیچیده شده است – لذت می برند. این لندن جدید است: مقصدی جدید برای زندگی مدرن شهری.

راه حل ها


EVRC-IP

کنترل کننده آسانسور


BA-12

چند تابلوی فضای باز آپارتمان

گالری